| LeanTeam | Founders van QRM

IMPACT© sessies - | LeanTeam | Founders van QRM

 

QRM Cultuur trainingen met IMPACT

Veel organisaties stimuleren de ontwikkeling van medewerkers door opleiding of training. Daar wordt een organisatie zelf natuurlijk ook altijd beter van. Belemmerende factor: het inplannen van groepen. In de praktijk blijkt het vaak lastig om hele afdelingen een dagdeel vrij te maken. Ook is er vaak sprake van een terugval, na een oplevingspiek door eenmalige trainingen.

Om langduriger resultaat te bevorderen zonder de dagelijkse werkzaamheden en daarmee de planning te veel te belasten, ontwikkelden wij – samen met Rogier van Oosterhout – de zogenoemde IMPACT©-sessies: korte en krachtige trainingen die naadloos aansluiten op de huidige concentratiecurve van mensen.

Wat is IMPACT?

Bij IMPACT gaat het om trainingen op alle niveaus binnen een organisatie, op een frequente, opvolgende en borgende wijze, waarbij steeds per verticaal trainingsimpuls één thema centraal staat. Dit wordt behandeld in een bijeenkomst van 1,5 tot 2 uur volgens het principe: praatje, plaatje, daadje.

 • Impulsing (Korte sessies van ongeveer 1,5 uur)
 • Multi-Level (Trainingen op strategisch, tactisch en operationeel niveau)
 • Practical (Praktisch; leren is doen!)
 • Activating (Door de korte sessies werken we binnen de concentratiecurve van mensen en door het vastpakken van slechts één thema per sessie met opvolgingsopdracht in de praktijk, motiveren we deelnemers om tot actie over te gaan)
 • Continuous (Repeterend en opvolgend als een hartslag)
 • Training (Leren moet leuk zijn, trainen is bewegen)

Hoe werkt het?

Door groepen niet groter te maken dan acht personen, kunnen we meer tijd besteden aan individuele leerdoelen en casuïstiek rondom vastgestelde thema’s. Je kunt dan spreken van ‘troaching’, een combinatie tussen trainen en coachen. Bovendien zijn minder mensen van hun werkplek, wat een lagere belasting op de planning en doorwerkende collega’s oplevert. Een IMPACT©-sessie duurt 1,5 tot 2 uur, altijd twee groepen per dagdeel.

De opbouw is thematisch, volgens eenpuntslessen. Afhankelijk van de behoefte, kunnen thema`s vooraf worden gekozen (zowel op hardskills als softskills) of gaandeweg worden bijgesteld. Het is een uitermate flexibele, op de actualiteit inspelende trainingsmethodiek.

Alle sessies hebben een zelfde inrichting: Een korte introspectieronde waarin wordt teruggegrepen op ervaringen en vorderingen na vorige sessie en dan het nieuwe thema in: Praatje, Plaatje, Daadje. Je weet dus wat je kunt verwachten. Helder en opvolgend.

Voorbeelden van thema’s voor eenpuntslessen

 • Softskills: feedback, DIM (denken in mogelijkheden), motivatie, eigenaarschap, assertiviteit, volwassen-gedrag, SMART, prioriteiten stellen, feitelijk waarnemen, conflicthantering, etc.
 • Hardskills: 5S (elke S is een IMPACT-sessie), SMART-doelen, werkinstructie maken, doorlooptijdverkorting, meten, faalkostenreductie, pareto-diagram, bottlenecktheorie, 5 x waarom (probleemanalyse), Lean-intro, etc.

De voordelen

 • Kleinere belasting voor de organisatie
 • Sluit aan bij concentratiecurve van de mens
 • Custom made door keuze uit veelvoorkomende thema’s
 • Betere verankering door één thema per sessie
 • Kleinere groepen, meer persoonlijke aandacht en dus hogere effectiviteit per individu
 • Hoge frequentie, betere follow up, langer betrokken
 • Keuze uit compleet programma of onderdelen
 • Prioritering van onderwerpen is te allen tijde te wijzigen
 • Meerdere trainers kunnen simultaan een programma uitvoeren
 • Altijd overzicht voor Stuurgroep of MT; helder en transparant
 • Gemiddeld 25% goedkoper)**

)** Conventioneel trainen bijvoorbeeld 1 groep 12 deelnemers, dagdelen van 3 uur: 12 mensen
IMPACT© sessies: 2 groepen van 8 deelnemers, 2 groepen per dagdeel: 16 mensen

Select your currency
EUR Euro
0

Your Cart

Menu