| LeanTeam | Founders van QRM

Lean - | LeanTeam | Founders van QRM

Lean Manufacturing

Levert sterke resultaten: zichtbaar, hoorbaar en voelbaar. Bij Lean Manufacturing staat de mens en motivatie centraal.

 • Lean richt zich met name op het wegnemen van verspillingen,
 • QRM is gericht op flexibiliteit en groei. Belangrijk hierbij is dat niet de technieken en de tools de overhand innemen.

LeanTeam is binnen het MKB gespecialiseerd in Lean en Quick Response Manufacturing (Lean & QRM).

Technieken

Onze ervaring: gemiddeld 40% efficiencywinst en 50% voorraadreductie. Tijdens onze workshops maakt u uitgebreid kennis met de samenhang en de werking van Lean Manufacturing en Lean Office technieken.

Het leuke is steeds weer dat u daadwerkelijk vooruitgang ziet in processen. Daar waar u denkt dat u een productielijn toch aardig georganiseerd heeft blijkt steeds weer dat het negeren van specifieke pijnpunten in uw organisatie leiden tot grote belemmeringen.

Lean manufacturing is het vakgebied dat met respect voor uw mensen omdat met deze materie, op een eerlijke en transparante manier waardoor uw organistaie veel meer slagkracht en bewegingsruimte krijgt.

Lean Supply

Lean Supply kan worden beschreven als effectief omgegaan met leveranciers.

Praktijk

Door toeleverketens te ontwerpen, analoog aan onze systemen, kunnen producten worden geleverd aan de eindklant met een doorlooptijd van enkele dagen. Voor deze producten was een doorlooptijd van meer dan 5 weken van toepassing, door vanuit de verkooporders van de klant de logistieke bewegingen aan te sturen.

In de workshop “Lean inkopen” wordt enerzijds de basis van inkoop en inkoopstrategie aan de orde gesteld. Anderzijds gaat deze workshop in op het belang van integratie van inkoop in het totale bedrijfsproces.

The 8 big losses

 1. Niet gebruik maken van de kennis en vaardigheden van medewerkers
 2. Overproductie
 3. Voorraden en onderhanden werk
 4. Afkeur en reparatie
 5. Wachttijden
 6. Overbodige bewegingen
 7. Te lange bewerkingstijden
 8. Transport

Eenvoud samenwerken afstemmen

 • Eenvoud in de supply chain; activiteiten vereenvoudigen zodat ze volgens hetzelfde stramien verlopen. Kernwoorden: doelmatigheid en ritme.
 • Samenwerken met leveranciers; is daadwerkelijk samen werken aan een continu verbeterproces. Kernwoorden: partner, ambitie, creativiteit.
 • Afstemmen met leveranciers; specificatie afstemmen op het productieproces van de leverancier afstemmen, waardoor verliezen en dus kosten kunnen worden voorkomen.

Nieuwsgierig? Bel 040 – 251 51 59

Ontdek waar uw verborgen kosten en potentële kansen liggen

Select your currency
EUR Euro
0

Your Cart

Menu