| LeanTeam | Founders van QRM

Leanteam en Leiderschap - | LeanTeam | Founders van QRM

QRM, Leadership, direction

Leanteam werkt op het vlak van Cultuur samen met Maatstaff®, de organisatie van Coen van den Akker en Rogier van Oosterhout. De onderstaande tekst is een pagina van hun website.

Leiderschap

Veel organisaties hebben de afgelopen decennia geëxperimenteerd met een of andere vorm van zelfsturende teams, waarin medewerkers de ruimte krijgen om hun werk zelf zo in te richten dat zij de gestelde resultaten bereiken.

Zelfsturing sluit aan bij de trend om minder te leunen op controle en managers maar om juist meer uit mensen zelf te halen. Om tegenwoordig succesvol te zijn, moeten organisaties zich voortdurend snel kunnen aanpassen aan veranderingen in de omgeving. De creativiteit, het probleemoplossend vermogen en ondernemerschap van alle medewerkers is hard nodig om te kunnen blijven innoveren. Dat creëer je met zelfsturende teams en met faciliterend (lees coachend) leiderschap.

Linkedin posts4

Er wordt weinig tijd genomen voor ontwikkeling van een zelfsturend team én wordt de leiderschapscultuur en – structuur niet navenant ontwikkeld. Tegelijkertijd roepen we continu om medewerkers die eigenaarschap tonen, zelf verantwoordelijkheid nemen. Sterker nog: Als we al organisatiestructuren aanpassen, blijven we daarbinnen het traditionele hiërarchische leiderschapsgedrag vertonen waardoor de ontwikkeling van eigenaarschap van medewerkers rondom de klantvraag niet loskomt. Dus geven we medewerkers wel de ruimte om verantwoordelijkheid te mogen nemen?
Zijn wij als management instaat om medewerkers te laten leren?

De conclusie is dat naast een structuurwijziging van het leidinggevend kader, het noodzakelijk is dat het coachend leiderschap in de praktijk vorm wordt gegeven.
Daarom hebben wij een leiderschapsprogramma ontwikkeld dat aan de ene kant aansluit op het modern vormgeven van organisaties (medewerkers resultaatgericht ruimte gevend voor vergroting van eigenaarschap) en aan de andere kant wijze van leidinggeven af te stemmen op de missie, visie van het bedrijf. Een stijl van leidinggeven die dus past bij de strategische doelstellingen én de bedrijfscultuur. Resultaatgericht coachen op het vormgeven van processen en structureren en leren begeleiden van het gewenste organisatiegedrag.

Hierin kunnen de volgende thema’s worden meegenomen:

 • Bepalen van strategische organisatiedoelen naar modern leiderschap
 • Verschillende leiderschapsstijlen en -gedrag in de praktijk
 • Sturen op organisatiegedrag (kernwaarden en gedragsnormen)
 • Resultaatgericht leidinggeven
 • Voeren – en hanteren van effectieve- en eigentijdse overlegvormen
 • Praktische (HR) tools voor het sturen van – en op gedrag
 • Geven en ontvangen van feedback
 • Omgaan met conflicten op de werkvloer
 • Opbouwen en Behouden van Onderling Vertrouwen
 • Aansturing van het team met verschillende karakters (Leary)
 • Motiveren en Stimuleren van medewerkers vanuit Passie en Eigenaarschap
 • Creëren van betrokkenheid van medewerkers en verbeteringen in het dagelijks proces

Elke organisatie heeft weer unieke vragen rondom leiderschap. Dus wij maken altijd een programma wat aansluit bij jouw vraag. Zowel voor strategische ondersteuning (MT en Directies) als operationele training van vaardigheden voor midden- en lager kader. Niet meer en niet minder, precies wat jij nodig hebt!

Voor meer informatie, zie de website van onze partner www.mtstff.nl

Select your currency
EUR Euro
0

Your Cart

Menu