LEANTEAM | opleidingen

QRM ALPHA® SPECIALIST

Door een effectief  ‘Train de Trainer’ programma kunt u zich ontwikkelen tot gecertificeerd QRM Alpha® Specialist.

Volgende  opleiding QRM Alpha Specialist start 17 mei  in Eindhoven.

Voor wie?

Deelnemers hebben bij voorkeur ervaring met Lean of andere verbeterfilosofieën (HBO niveau).

 • Voor managers die met QRM aan de slag willen
 • Voor facilitators van QRM implementaties
 • Voor externe adviseurs

Programma

Leanteam leidt als enige in Nederland op met trainers die op topniveau ervaring hebben met QRM implementaties. Specialisten die aan de bakermat stonden van de introductie van QRM in Nederland. De gehele opleiding bestaat uit drie fases:

 • QRM Alpha®Specialist  –  (Wat en waarom QRM ?)
 • QRM Bèta®Specialist  –  (Hoe QRM implementeren?)
 • QRM Gamma®Specialist  –  (Specialisatie en opleiden derden)

De fases kunnen alleen achtereenvolgens doorlopen worden. Ieder fase wordt afgesloten met een praktijkcase en examen. Bij goed gevolg wordt de kandidaat gecertificeerd en opgenomen in het QRM Master® register.

Inhoud • QRM Alpha® Specialist

De QRM Alpha opleiding bij Leanteam is een combinatie van zelf-leren middels elearning en 6 plenaire bijeenkomsten (van 1 avond) waarin de theorie wordt toegelicht en aan de hand van casussen en voorbeelden wordt verduidelijkt. Als Bonus is er de mogelijkheid om het geleerde in de praktijk te brengen middels het spelen van een QRM-spel. Het geheel wordt afgesloten met een schriftelijk examen. De onderwerpen:

 • Kracht van tijd: introductie van QRM, de noodzaak door de huidige markt en de kracht van tijd.
 • FTMS: wat is een FTMS, hoe bepaal je die, en wat is het belang bij de implementatie.
 • Job Mapping en MCT: hoe voer je op een eenvoudige manier een Job Mapping uit van een proces. Hoe kom je tot de kritische waarden hiervan en hoe maak je een (MCT) Manufacturing Critical Path Time-diagram.
 • Organisatiestructuur: herstructurering van de organisatie in cellen met minder en snellere overdrachten.
 • Systeemdynamica: wachttijden door het volplannen van het ‘systeem’ en omgang met capaciteit.
 • Bedrijfsbrede aanpak: belang van aanpak van processen in de hele organisatie inclusief de supply chain
 • Sociaal Systeem: belang van soft skills zoals gedrag, houding en mindset bij de invoering van QRM.
 • Implementatie: Uitleg van een stappenplan om QRM in een organisatie te implementeren.

Ik doe mee en schrijf me in voor de opleiding QRM Alpha® Specialist start 17 mei!

Praktische informatie

Trainers: Hans Gerrese / Coen van den Akker / Rogier van Oosterhout

U zult door meerdere trainers opgeleid worden, op het gebied van het technisch systeem en het sociaal systeem. Voor het technisch systeem staat Hans Gerrese garant. Voor het Sociaal systeem maken we gebruik van Rogier van Oosterhout en Coen van den Akker.

Train-de-trainer aspect

Vele aspecten die van belang zijn QRM goed uit te leggen worden belicht. Dit houdt in dat de deelnemer elevator pitches en mini trainingen dient uit te voeren.

Huiswerk, cases, literatuur: Deelnemers krijgen opdracht om theorie in eigen praktijk toe te passen

Een belangrijk deel van iedere bijeenkomst wordt aan praktijkcases gespendeerd. Deelnemers krijgen daarom iedere sessie huiswerk mee. Er dienen opdrachten in eigen praktijk uitgevoerd te worden zodat die als case in de daaropvolgende sessie behandeld kunnen worden. Verder zal er met grote regelmaat literatuur bestudeerd moeten worden die beschikbaar wordt gesteld.

Groepssamenstelling: 6 tot 12 man. Niet meer dan 2 personen van één bedrijf

De samenstelling van de groep is zo gekozen dat er een goede mix en balans is tussen de deelnemers.

 • Er mogen per groep niet meer dan 2 mensen van dezelfde organisatie inschrijven.
 • De groepsgrootte is maximaal 12 personen zodat de overdracht van kennis en interactie optimaal blijft.
Opbrengsten: Men beheerst de theorie na het examen met goed gevolg doorlopen te hebben

Na het doorlopen van QRM Alpha® is de deelnemer voldoende onderlegd om

 • zelfstandig een QRM project te initiëren,
 • de analysefase van een QRM implementatie uit te voeren,
 • als intern projectleider (onder begeleiding van een QRM Beta® of Gamma® specialist) ondersteuning geven bij QRM implementaties.

Bovendien is dit de opstap om aan de vervolgopleiding QRM Bèta® Specialist deel te mogen nemen.

Certificering: U ontvangt het Diploma QRM Alpha Specialist, dit is door Rajan Suri erkent.

U komt in aanmerking voor certificering:

 • Door het bijwonen van minimaal 80% van de sessies en
 • Door het uitvoeren van de uitgegeven opdrachten en
 • Door het examen met goed gevolg te volbrengen
Op woesdag avonden om 18.30 uur, start 17 mei, afgerond voor de zomervakantie
Examen: Toetsing technisch systeem, sociaal systeem en men dient een casus in te leveren

Het examen bestaat uit twee delen, toetsing van theorie en van toepassing in de praktijk. Toetsing van de theorie gebeurt door het schriftelijk beantwoorden van een aantal open en meerkeuze vragen. Toepassen van de theorie wordt getoetst door het uitwerken van een praktijkcase.

Kosten: Opleiding €1995,- Examenkosten €175,- Opname in register €100,-

Opleiding  €1995,-       

Examenkosten   €175,-     

Opname in register €100,-

Select your currency
EUR Euro
0

Your Cart