LEANTEAM | workshops

QRM & finance

 

 

 

Finance heeft twee gezichten, als het aankomt op de implementatie van QRM:

  • Verbeteringen als gevolg van doorlooptijdverkorting worden niet direct teruggevonden in de Winst- en Verliesrekening van een onderneming. Dat komt doordat de verbeteringen door QRM zich primair in de overhead bevinden. Daardoor lijkt het alsof QRM geen direct financieel voordeel biedt.
  • De wijze waarop kostprijzen worden gecalculeerd staan een implementatie van QRM in de weg. Dit komt vooral tot uiting bij het vergelijken van Voorcalculaties met Nacalculaties. Als er alleen maar naar de directe uren gekeken wordt, dan kan het lijken dat het invoeren van QRM leidt tot een verhoging van de kosten. Terwijl het tegendeel het geval is.

Aangezien de Financiele afdeling / Manager meestal een belangrijke stem heeft in een organisatie, is het goed om deze mee te nemen in de implementatie van QRM. Vooral door te laten zien waar de verbeteringen zitten, maar ook door te laten zien waar de traditionele manieren van beoordelen de plank mis kunnen slaan bij het veranderen van een organisatie.

Workshop

In deze workshop houden we beide facetten van Finance tegen het licht, natuurlijk door de bril van QRM. Allereerst laten we zien waar de winst van QRM zich bevindt. En we laten zien hoe we met kostprijzen kunnen omgaan.

Ten slotte geven we aanwijzingen hoe je op een transparantere manier je financiele model kunt inrichten om de vorderingen van QRM niet in de weg te staan.

 

Tijd is geld

Iedereen kent de uitdrukking “tijd is geld”. Maar wat de echte invloed van tijd is, daar staan we niet goed bij stil.  Bedrijven bijvoorbeeld, onderschatten de volledige impact van de tijd op hun activiteiten. Tijd is een veel meer geld dan de meeste managers zich realiseren.

Lange responstijden resulteren in een groeiende spiraal van niet-productieve activiteiten. Die verhogen niet alleen uw responstijd aan klanten. Ze zijn veroorzakers van veel overbodige kosten en verslechterende kwaliteit in uw bedrijfsvoering.

Door uw responstijden aanzienlijk te verminderen,

• bespaart u kosten,
• verbetert de kwaliteit,
• bent u in staat om veel beter in te spelen op de wensen van de klant.

Uw concurrentiepositie verbetert en uw marktaandeel zal daardoor alleen maar kunnen toenemen

Inhoud workshop

Hoe traditioneel boekhouden een korte doorlooptijd in de weg staat
De traditionele wijze van boekhouden en kostprijs berekenen staat een korte doorlooptijd in de weg. De focus op efficiency en lange series, die aan de wieg liggen van een lage kostprijs, zorgen ervoor, dat orders onnodig lang onderweg zijn in een organisatie, met alle gevolgen van dien.

Waar zit de financiele winst bij QRM?
In QRM is de winst vooral te vinden in de overhead. En dat is een winst die je niet direct in een winst- of verliesrekening terugziet. In de workshop zullen we uitgebreid stilstaan bij de opbrengsten van QRM, en zullen we ons ook buigen over manieren om daar in de praktijk mee om te gaan.

Kostprijzen: Hoe worden ze bepaald?
Er zijn vele verschillende manieren om kostprijzen te bepalen. De crux zit hem voornamelijk in het verdelen van de overhead. Doe je dat over de directe uren, over machine-uren, of pas je een methode als Activity Based Costing toe? We zullen in de workshop diverse mogelijkheden de revue laten passeren, en we zetten ook neer, hoe je er met QRM mee om zou moeten gaan.

Door wie?

Deze workshop wordt gegeven door Eric Hengst

Eric Hengst

Programma

De eerstvolgende QRM & Finance workshop is nog niet ingepland. Houd hiervoor onze mailings in de gaten.

De workshop wordt gegeven in ons pand in Eindhoven, Waldeck Pyrmontstraat 1 (unit 15), Gebouw 8844

De prijs voor deelname bedraagt € 195,- ex. BTW

Ik doe mee en schrijf me in voor de workshop QRM & Finance

Select your currency
EUR Euro
0

Your Cart