LEANTEAM | FOUNDERS VAN QRM

Werkwijze leanteam

Onze aanpak is erop gericht om QRM echt te implementeren bij een organisatie.  Hierbij kijken we zowel naar de proceskant als naar de menskant. Onze werkwijze is  fasegewijs, van analyse t/m realisatie. We starten hierbij altijd met een pilot om in een afgebakend gebied snel succes te boeken en kennis op te doen over QRM.

Leanteam en Cultuur

Werkwijze Leanteam: Sociaal Systeem

QRM en Cultuur

Werkwijze Leanteam: Een prettige werksfeer is de basis voor fijn werken
Bij het verbeteren van organisaties kijken we niet alleen naar procesmatige aanpassingen. In onze werkwijze gaan we ook aan de gang met  verandering van cultuur. De meeste mensen vinden een prettige omgang met collega’s en leidinggevenden belangrijker dan bijvoorbeeld een iets hoger salaris.
Medewerkers die zich prettig voelen te midden van hun collega’s, doen hun werk beter en met meer plezier.

Geen regels van bovenaf
Wij gaan dus werken aan de verbetering van werksfeer en onderlinge verhoudingen. Niet door  regeltjes die van bovenaf worden opgelegd zodat het draagvlak al van meet af aan minimaal is en een culturele aanpassing gedoemd om te mislukken.

Normen geven richting
De werkwijze van Leanteam is gericht op werken aan normen en waarden.  Deze geven richting, het geeft een sociale motivatie om elkaar aan te spreken op gemaakte afspraken, op normen en waarden die we delen.
DIT CREEERT DUIDELIJKHEID, EIGENAARSCHAP EN EEN PRETTIGE WERKSFEER

Werkwijze Leanteam: Sociaal Systeem

Coachend Leiderschap

Om tegenwoordig succesvol te zijn, moeten organisaties zich voortdurend snel kunnen aanpassen aan veranderingen in de omgeving. De creativiteit, het probleemoplossend vermogen en ondernemerschap van alle medewerkers is hard nodig om te kunnen blijven innoveren. Dat creëer je met zelfsturende teams en met faciliterend (lees coachend) leiderschap.
Er wordt weinig tijd genomen voor ontwikkeling van een zelfsturend team. Tegelijkertijd roepen we continu om medewerkers die eigenaarschap tonen, zelf verantwoordelijkheid nemen. Vaak blijven we het traditionele hiërarchische leiderschapsgedrag vertonen waardoor de ontwikkeling van eigenaarschap van medewerkers rondom de klantvraag niet loskomt. Dus geven we medewerkers wel de ruimte om verantwoordelijkheid te mogen nemen?
De conclusie is dat naast een structuurwijziging van het leidinggevend kader, het noodzakelijk is dat het coachend leiderschap in de praktijk vorm wordt gegeven. Leanteam houdt hier rekening mee met het implementeren van QRM.

Leanteam en leiderschap
Mens en Gedrag

Werkwijze Leanteam: Sociaal systeem

Mens & Gedrag

Ontwikkelen van Eigenaarschap

Binnen QRM draait alles om het verkorten van doorlooptijden. Hierin is het belangrijk dat er in teamverband, effectief en flexibel wordt samengewerkt rondom de klantvraag.
Alle medewerkers die een bijdrage aan die specifieke klantvraag leveren, zitten fysiek samen en zijn instaat om alles te organiseren om de klant snel en zonder fouten te voorzien in de vraag.
Met onze aanpak voorzien wij in het verder ontwikkelen van het organisatiegedrag zodat medewerkers én leiding beter gaan samenwerken, eigenaarschap wordt vergroot en jarenlange gewoontes duurzaam worden doorbroken
Mensen willen best veranderen, zolang ze maar niet veranderd wórden. Geef ze invloed en eigen verantwoordelijkheid, leid ze voldoende op en processen en de werksfeer zullen vanzelf verbeteren.

EIGENAARSCHAP VOOR JE EIGEN WERKOMGEVING: DE KERN VAN VERBETEREN

Select your currency
EUR Euro
0

Your Cart