LEANTEAM | workshops

QRM & Cultuur

 

 

‘Doe eens normaal man!’

Samen werken aan gedragsontwikkeling!

drietrapsraketWie kent de discussie niet tussen Rutten en Wilders……maar wat is nou eigenlijk normaal? We gebruiken het woord te pas en te onpas maar vaak geeft ieder hier een eigen betekenis aan. En overal waar we samen leven, samen optrekken, samen werken worden onbewust normen gehanteerd die echter zelden met elkaar zijn gedeeld en bediscussieerd, laat staan vastgelegd. In organisaties wordt vooral de nadruk gelegd op de proces – en structuurinnovatie. Het ontwikkelen van het organisatiegedrag (lees cultuur) blijft hopeloos achterwege!

Aangescherpte procedures, andere werkvolgordes, snellere computers, efficiëntere softwarepakketten, nieuwe machines… Organisaties die zichzelf willen verbeteren, nemen vaak al snel hun toevlucht tot allerlei procesmatige – en structuuraanpassingen. En daar is ook niets mis mee: dit soort verbeteringen draagt doorgaans absoluut bij aan een soepel lopende organisatie en tevredener klanten. Vervolgens worden binnen die vastgestelde structuren en processen, teams rondom de klantvraag samengesteld. Tot slot blijven managers vaak sturen vanuit een achterhaalde leiderschapsvisie in de veronderstelling dat het daarmee allemaal is geregeld.

Echter samen werken (dus ook in teams) is geen vanzelfsprekendheid. Je zult dit moeten bespreken, opbouwen en borgen. Het gaat dan met name over de wijze waarop we ons (naar elkaar – en de klant toe) gedragen. Dat zit hem in communicatieve en sociale vaardigheden, in leiderschap maar ook in normgedrag. De organisatiestrategie en identiteit (vertaald in Kernwaarden) geven de noodzakelijke richting aan de gewenste gedragsontwikkeling. Zowel aan individueel-, team- als aan leiderschapsgedrag.

Door vervolgens gezamenlijk met de medewerkers, gedragsnormen te bepalen, wordt concreet gewerkt aan de gewenste (noodzakelijke) gedragsverandering. Dit geeft een sociale motivatie om elkaar aan te spreken op samen gemaakte afspraken, op normen en waarden die we delen. Zowel op leidinggevend – als medewerker niveau. Het versterkt de innovaties op het gebied van proces en structuur (o.a. in de vorm van reductie van doorlooptijd, onderhanden werk en voorraden) omdat er menselijk gezien structuur wordt aangebracht in cultuur. Hierdoor wordt zelforganisatie, werkplezier en eigenaarschap in teams en eigenaarschap vergroot en ontwikkelt leiderschap zich naar een coachende en faciliterende stijl in dienst van de veranderingen. Precies waar het bij QRM om gaat!

Wat is in jouw organisatie eigenlijk de norm? En zijn er gedragingen waarvan je vindt dat dat niet zou moeten kunnen? Zijn er mensen die in jouw optiek overal juist wél het goede voorbeeld geven? En wat doen zij dan?  Vragen die worden beantwoord door het programma Normeren van – en Sturen op gedrag met elkaar te doorlopen. Medewerkers en leidinggevenden gaan elkaar versterken in het organiseren rondom de klantvraag!

Rogier van Oosterhout en Coen van den Akker laten u kennismaken met het belang van de  aanpak van de cultuur bij QRM en welke obstakels u tegen kunt komen.

Door wie?

Deze workshop wordt gegeven door Rogier van Oosterhout en/of Coen van den Akker

Rogier van Oosterhout

Coen van den Akker

Programma

De workshop wordt gegeven in ons Trainingscentrum in Eindhoven, Waldeck Pyrmontstraat 1 (unit 15), gebouw 8844.

De eerste volgende datum: Nader te bepalen

Tijd: 09.00-12.00 uur

De prijs voor deelname bedraagt € 195,- ex. BTW

Ik doe mee en schrijf me in voor de workshop QRM & Cultuur

Select your currency
EUR Euro
0

Your Cart