LeanTeam | Masters in QRM

QRM Alpha® Specialist

QRM kennisoverdracht

De wereld verandert in hoog tempo. En dat tempo neemt alleen maar toe: een onomkeerbaar proces. Wij allen dienen ons te wapenen door ons te onderscheiden. Dat kan met snelheid en flexibiliteit.

Het is dan ook niet vreemd dat er een stijgende behoefte aan organisatiedeskundigen die bedrijven kunnen helpen met het organiseren van die snelheid en flexibiliteit. Dit is een behoefte die erg moeilijk is in te vullen als we doorgaan op het pad van consultancy. Er is in de markt gewoonweg te weinig expertise beschikbaar. LeanTeam heeft daarom het roer omgegooid. Wij willen die kennis op de juiste manier bij u brengen en bij u borgen.

Uitbouwen van QRM kennis in de Benelux.

Na een jarenlange succesvolle samenwerking met Censor Trainingen is gezamenlijk het ‘QRM Management Center’ (QRM MC) opgezet.

Het doel van het QRM MC is eenvoudig: Zorg ervoor dat bedrijven hun eigen QRM specialist in huis hebben. Zij ontwikkelen daarmee zelf hun eigen strategie, zoveel mogelijk onafhankelijk van externe krachten. En waar nodig, daar geven we een duwtje.

Het QRM MC zorgt er voor dat uw mensen opgeleid worden tot gekwalificeerde QRM specialisten (Alpha, Bèta of Gamma). Zij moeten QRM begrijpen en leven, bij en met u.

Gecertificeerd QRM Alpha® Specialist

Door een ‘Train de Trainer’ programma kunt u zich ontwikkelen tot gecertificeerd QRM Alpha® Specialist.

Voor wie?

Deelnemers hebben bij voorkeur ervaring met Lean of andere verbeterfilosofieën (HBO niveau).

 • Voor managers die met QRM aan de slag willen
 • Voor facilitators van QRM implementaties
 • Voor externe adviseurs

Programma

In het QRM Trainingscentrum wordt u opgeleid door trainers die op topniveau ervaring hebben met QRM implementaties. Specialisten die aan de bakermat stonden van de introductie van QRM in Nederland.
De gehele opleiding bestaat uit drie fases:

 • QRM Alpha® Specialist (Wat en waarom QRM ?)
 • QRM Bèta® Specialist (Hoe QRM implementeren?)
 • QRM Gamma® Specialist (Specialisatie en opleiden derden

De fases kunnen alleen achtereenvolgens doorlopen worden. Ieder fase wordt afgesloten met een praktijkcase en examen.

Bij goed gevolg wordt de kandidaat gecertificeerd en opgenomen in het QRM Master® register.

Opzet

Het doel is, dat na het volgen van deze training, de deelnemer uit kan leggen wat de voordelen van QRM zijn en waarom het toegepast zou moeten worden.
De opzet is mede geënt op het delen ervaringen. In 10 sessies wordt de theorie en toepassing van QRM toegelicht. We maken daarbij ruimschoots gebruik van praktijkvoorbeelden om theorie en de vaak weerbarstige praktijk naast elkaar te leggen.

Tijdens de trainingen zullen ervaringsdeskundigen hun ervaringen delen. Hierdoor komt u alle ins & outs te weten van mensen die ruimschoots ervaring hebben opgedaan met de implementatie van QRM.

Aan de hand van een examen wordt beoordeeld of u zich de theorie eigen heeft gemaakt. Door een praktijkcase uit te werken wordt beoordeeld of u de theorie begrepen heeft en of u deze ook in praktijk kunt brengen.

Inhoud QRM Alpha® Specialist

10 bijeenkomsten (van 1 dagdeel) gevolgd door een schriftelijk examen met als onderwerpen:

 • Kracht van tijd, introductie van QRM, de noodzaak door de huidige markt en de kracht van tijd.
 • Organisatiestructuur, herstructurering van de organisatie in cellen met minder en snellere overdrachten.
 • Systeemdynamica, wachttijden door het volplannen van het ‘systeem’ en omgang met capaciteit.
 • Bedrijfsbrede aanpak, belang van aanpak van processen in de hele organisatie inclusief de supply chain
 • Soft skills, belang van soft skills zoals gedrag, houding en mindset bij de invoering van QRM.
 • Implementatie, toelichting van een ervaringsdeskundige uit het bedrijfsleven hoe daar QRM is geïmplementeerd. Uitleg stappenplan hoe QRM in een organisatie te implementeren.
 • FTMS, uitleg wat FTMS is, hoe je een die bepaalt en waar je op moet letten
 • Job Mapping en MCT, hoe voer je op een eenvoudige manier een Job Mapping uit van een proces. Hoe kom je tot de kritische waarden hiervan en hoe maak je een (MCT) Manufacturing Critical Path Time-diagram.
 • Lean Manufacturing en QRM, wat is Lean Manufacturing, behandeling van Lean Tools waar is Lean en QRM complementair aan elkaar en waarin zitten de verschillen.

Inhoud QRM Bèta® Specialist

Een combinatie van trainingen in hardskills, softskills en aantoonbare implementatie van QRM. Hierbij dient men een MCT getal te hebben bereikt binnen het bedrijf, in het primaire productie proces alsook het secundaire proces met offerte – orderverwerking, werkvoorbereiding en facturatie.

Sessies zullen zowel in het QRM trainingscenter als in het bedrijf van de deelnemer worden gehouden.

Duur ca. 52 weken; nadere informatie volgt.

Inhoud QRM Gamma® Specialist:

Een combinatie van trainingen in hardskills, softskills, aantoonbare implementatie van QRM en het ontwikkelen van een stuk specialisme binnen of buiten het bedrijf.

• Het primaire productieproces.
• Het secundaire proces met offerte – orderverwerking, werkvoorbereiding en facturatie.
• Aantoonbare reductie van het MCT getal in de supply chain, voorwaarts of achterwaarts de keten in.
• De specialist wordt getraind om derden in QRM op te leiden.

Duur ca. 52 weken; nadere informatie volgt.

U zult door drie trainers opgeleid worden, twee hard-skill trainers en één soft-skill trainer. Sessie 1 t/m 4 zullen door de eerste hard-skill trainer uitgevoerd worden. Sessie 6 t/m 9 door de tweede. Sessie 5 en 10 zullen door de soft-skill trainer uitgevoerd worden.

Vele aspecten die van belang zijn voor een trainer van QRM worden belicht. Dit houdt in dat de deelnemer elevator pitches en mini trainingen dient uit te voeren.

Een belangrijk deel van iedere bijeenkomst wordt aan praktijkcases gespendeerd.
Deelnemers krijgen daarom iedere sessie huiswerk mee. Er dienen opdrachten in eigen praktijk uitgevoerd te worden zodat die als case in de daaropvolgende sessie behandeld kunnen worden.

Verder zal er met grote regelmaat literatuur bestudeerd moeten worden die beschikbaar wordt gesteld.

Er zal tijd worden gereserveerd voor ervaringsdeskundigen die uitleg geven over hun ervaringen met de implementatie van QRM. Hierdoor komt u alle ins & outs te weten van mensen die ruimschoots ervaring hebben opgedaan met de implementatie van QRM.

De samenstelling van de groep is zo gekozen dat er een goede mix en balans is tussen de deelnemers.

 • Er mogen per groep niet meer dan 2 mensen van dezelfde organisatie inschrijven.
 • De groepsgrootte is maximaal 12 personen zodat de overdracht van kennis en interactie optimaal blijft.

Na het doorlopen van QRM Alpha® is de deelnemer voldoende onderlegd om

 • zelfstandig een QRM project te initiëren,
 • de analysefase van een QRM implementatie uit te voeren,
 • als intern projectleider (onder begeleiding van een QRM Beta® of Gamma® specialist) ondersteuning geven bij QRM implementaties.

Bovendien is dit de opstap om aan de vervolgopleiding QRM Bèta® Specialist deel te mogen nemen.

U komt in aanmerking voor certificering:

 • Door het bijwonen van minimaal 80% van de sessies en
 • Door het uitvoeren van de uitgegeven opdrachten en
 • Door het examen met goed gevolg te volbrengen

Doorlopend starten nieuwe opleidingen.Natuurlijk kan het zijn dat u eerst wil kennismaken met QRM. Daarvoor organiseren wij door het hele land regelmatig kennismakingsworkshops en ontbijtsessies.

Wilt u aansluiten?

Agenda

Onderstaand treft u de aankomende QRM Events aan die door QRM Management Center georganiseerd worden.

QRM Kennismakingsworkshop
14 juni 2017 13:00 in Nieuwegein

Training QRM Beta Specialist Utrecht
12 september 2017 18:30 in Utrecht

Training QRM Alpha Specialist Eindhoven
19 september 2017 18:30 in Eindhoven

Training QRM Alpha Specialist Utrecht
27 september 2017 18:30 in Utrecht

Training QRM Alpha Specialist Amsterdam-Noord
Najaar 2017, nog te plannen

Training QRM Alpha Specialist Assen
Najaar 2017, nog te plannen

Training QRM Alpha Specialist Rotterdam 
Najaar 2017, nog te plannen

Raadpleeg hier de volledige QRM Agenda van het QRM managementcenter en schrijf u in.

Het examen bestaat uit twee delen, toetsing van theorie en van toepassing in de praktijk. Toetsing van de theorie gebeurt door het schriftelijk beantwoorden van een aantal open en meerkeuze vragen. Toepassen van de theorie wordt getoetst door het uitwerken van een praktijkcase.

€ 2.495,- per deelnemer inclusief materialen.
€ 175,- voor deelname aan examen en uitreiking certificaat
€ 100,- voor opname in QRM Register®

Schrijf je in voor een van onze opleidingen en word een QRM specialist!

0

Your Cart

Menu