| LeanTeam | Founders van QRM

QRM Alpha® Specialist - | LeanTeam | Founders van QRM

QRM kennisoverdracht

De wereld verandert in hoog tempo. En dat tempo neemt alleen maar toe: een onomkeerbaar proces. Wij allen dienen ons te wapenen door ons te onderscheiden. Dat kan met snelheid en flexibiliteit. Het is dan ook niet vreemd dat er een stijgende behoefte aan organisatiedeskundigen die bedrijven kunnen helpen met het organiseren van die snelheid en flexibiliteit. Dit is een behoefte die erg moeilijk is in te vullen als we doorgaan op het pad van consultancy. Er is in de markt gewoonweg te weinig expertise beschikbaar. LeanTeam heeft daarom het roer omgegooid. Wij willen die kennis op de juiste manier bij u brengen en bij u borgen.

 

Uitbouwen van QRM kennis in de Benelux.

Leanteam heeft in 2012 aan de wieg gestaan van het ‘QRM Master programma’. Het doel van het QRM Masterprogramma is eenvoudig: Zorg ervoor dat bedrijven hun eigen QRM specialist in huis hebben. Zij ontwikkelen daarmee zelf hun eigen strategie, zoveel mogelijk onafhankelijk van externe krachten. En waar nodig, daar geven we een duwtje. Het QRM Masterprogramma zorgt er voor dat uw mensen opgeleid worden tot gekwalificeerde QRM specialisten (Alpha, Bèta of Gamma). Zij moeten QRM begrijpen en leven, bij en met u.

Gecertificeerd QRM Alpha® Specialist

Door een ‘Train de Trainer’ programma kunt u zich ontwikkelen tot gecertificeerd QRM Alpha® Specialist.

Voor wie?

Deelnemers hebben bij voorkeur ervaring met Lean of andere verbeterfilosofieën (HBO niveau).

 • Voor managers die met QRM aan de slag willen
 • Voor facilitators van QRM implementaties
 • Voor externe adviseurs

Programma

Leanteam leidt als enige in Nederland op met trainers die op topniveau ervaring hebben met QRM implementaties. Specialisten die aan de bakermat stonden van de introductie van QRM in Nederland. De gehele opleiding bestaat uit drie fases:

 • QRM Alpha® Specialist (Wat en waarom QRM ?)
 • QRM Bèta® Specialist (Hoe QRM implementeren?)
 • QRM Gamma® Specialist (Specialisatie en opleiden derden)

De fases kunnen alleen achtereenvolgens doorlopen worden. Ieder fase wordt afgesloten met een praktijkcase en examen. Bij goed gevolg wordt de kandidaat gecertificeerd en opgenomen in het QRM Master® register.

Opzet

Het doel is, dat de deelnemer na het volgen van deze training uit kan leggen wat de voordelen van QRM zijn en waarom het toegepast zou moeten worden. De opzet is mede geënt op het delen van ervaringen. In 4 E-learning blokken, aangevuld met 6 interactieve plenaire sessies wordt de theorie en toepassing van QRM toegelicht. We maken daarbij ruimschoots gebruik van praktijkvoorbeelden om theorie en de vaak weerbarstige praktijk naast elkaar te leggen. Tijdens de trainingen zullen ervaringsdeskundigen hun ervaringen delen. Hierdoor komt u alle ins & outs te weten van mensen die ruimschoots ervaring hebben opgedaan met de implementatie van QRM. Aan de hand van een examen wordt beoordeeld of u zich de theorie eigen heeft gemaakt. Door een praktijkcase uit te werken wordt beoordeeld of u de theorie begrepen heeft en of u deze ook in praktijk kunt brengen.

Inhoud QRM Alpha® Specialist

De QRM Alpha opleiding bij Leanteam is een combinatie van zelf-leren middels E-learning, 6 bijeenkomsten (van 1 dagdeel) waarin de kennis wordt toegelicht en aan de hand van casussen en voorbeelden wordt verduidelijkt. Als Bonus is er de mogelijkheid om het geleerde in de praktijk te brengen middels het spelen van een QRM-spel. Het geheel wordt afgesloten met een schriftelijk examen. De onderwerpen:

 • Kracht van tijd: introductie van QRM, de noodzaak door de huidige markt en de kracht van tijd.
 • Organisatiestructuur: herstructurering van de organisatie in cellen met minder en snellere overdrachten.
 • Systeemdynamica: wachttijden door het volplannen van het ‘systeem’ en omgang met capaciteit.
 • Bedrijfsbrede aanpak: belang van aanpak van processen in de hele organisatie inclusief de supply chain
 • Sociaal Systeem: belang van soft skills zoals gedrag, houding en mindset bij de invoering van QRM.
 • Implementatie: Uitleg van een stappenplan om QRM in een organisatie te implementeren.
 • FTMS: wat is een FTMS, hoe bepaal je die, en wat is het belang bij de implementatie.
 • Job Mapping en MCT: hoe voer je op een eenvoudige manier een Job Mapping uit van een proces. Hoe kom je tot de kritische waarden hiervan en hoe maak je een (MCT) Manufacturing Critical Path Time-diagram.

U zult door meerdere trainers opgeleid worden, op het gebied van het technisch systeem en het sociaal systeem. Voor het technisch systeem staan Eric Hengst en Hans Gerrese garant. Voor het Sociaal systeem maken we gebruik van Rogier van Oosterhout en Coen van den Akker.

Vele aspecten die van belang zijn voor een trainer van QRM worden belicht. Dit houdt in dat de deelnemer elevator pitches en mini trainingen dient uit te voeren.

Een belangrijk deel van iedere bijeenkomst wordt aan praktijkcases gespendeerd. Deelnemers krijgen daarom iedere sessie huiswerk mee. Er dienen opdrachten in eigen praktijk uitgevoerd te worden zodat die als case in de daaropvolgende sessie behandeld kunnen worden. Verder zal er met grote regelmaat literatuur bestudeerd moeten worden die beschikbaar wordt gesteld.

Er zal tijd worden gereserveerd voor ervaringsdeskundigen die uitleg geven over hun ervaringen met de implementatie van QRM. Hierdoor komt u alle ins & outs te weten van mensen die ruimschoots ervaring hebben opgedaan met de implementatie van QRM.

De samenstelling van de groep is zo gekozen dat er een goede mix en balans is tussen de deelnemers.

 • Er mogen per groep niet meer dan 2 mensen van dezelfde organisatie inschrijven.
 • De groepsgrootte is maximaal 12 personen zodat de overdracht van kennis en interactie optimaal blijft.

Na het doorlopen van QRM Alpha® is de deelnemer voldoende onderlegd om

 • zelfstandig een QRM project te initiëren,
 • de analysefase van een QRM implementatie uit te voeren,
 • als intern projectleider (onder begeleiding van een QRM Beta® of Gamma® specialist) ondersteuning geven bij QRM implementaties.

Bovendien is dit de opstap om aan de vervolgopleiding QRM Bèta® Specialist deel te mogen nemen.

U komt in aanmerking voor certificering:

 • Door het bijwonen van minimaal 80% van de sessies en
 • Door het uitvoeren van de uitgegeven opdrachten en
 • Door het examen met goed gevolg te volbrengen

Doorlopend starten nieuwe opleidingen.  Indien je interesse hebt in iets wat er niet bij staat neem dan contact op met ons dan kunnen we kijken wat we voor jou kunnen betekenen.

Agenda

Onderstaand treft u de aankomende QRM Events aan die door Leanteam georganiseerd worden:
Start dinsdag 31 maart 2020 om 18.30 uur in Eindhoven. Stuur svp een mail als je geïnteresseerd bent dan houden we je op de hoogte.
 
Opleiding QRM Beta Specialist
Geplande start februari 2020
 
QRM Assessment
Nader te bepalen
 
QRM & Finance:
Nader te bepalen
 

 

 

 

Het examen bestaat uit twee delen, toetsing van theorie en van toepassing in de praktijk. Toetsing van de theorie gebeurt door het schriftelijk beantwoorden van een aantal open en meerkeuze vragen. Toepassen van de theorie wordt getoetst door het uitwerken van een praktijkcase.

Opleiding  €1995,-       Examenkosten   €175,-     Opname in register €100,-

Schrijf je in voor een van onze opleidingen en word een QRM specialist!

Select your currency
EUR Euro
0

Your Cart

Menu