LEANTEAM | opleidingen

QRM Bèta® SPECIALIST

Na het behalen van de certificering QRM Alpha® Specialist kan men deelnemen aan het volgende niveau: QRM Bèta® Specialist. Focus: het implementeren van QRM elementen in eigen omgeving.

Donderdag 6-1-2022 gaan we eindelijk weer van start met een QRM Bèta Specialist opleiding

Voor wie?

 • Voor managers die met QRM aan de slag willen gaan
 • Voor externe consultants en adviseurs
 • Voor facilitators van QRM projecten

Deelnamevoorwaarde

Deelnemers moeten gecertificeerd QRM Alpha® Specialist zijn.

QRM Master Program

Leanteam leidt als enige in Nederland op met trainers die op topniveau ervaring hebben met QRM implementaties. Specialisten die aan de bakermat stonden van de introductie van QRM in Nederland. De gehele opleiding bestaat uit drie fases:

 • QRM Alpha®Specialist  –  (Wat en waarom QRM ?)
 • QRM Bèta®Specialist  –  (Hoe QRM implementeren?)
 • QRM Gamma®Specialist  –  (Specialisatie en opleiden derden)

De fases kunnen alleen achtereenvolgens doorlopen worden. Ieder fase wordt afgesloten met een praktijkcase en examen. Bij goed gevolg wordt de kandidaat gecertificeerd en opgenomen in het QRM Master® register.

Inhoud QRM Bèta® Specialist

Deze opleiding bestaat uit 10 sessies. Iedere drie weken zal er een bijeenkomst van 1 dagdeel plaatsvinden voor de soft- en hardskill trainingen.

Tijdens de trainingsessies zal aandacht besteed worden aan de voortgang van de implementatie bij de deelnemers en zullen optredende knelpunten behandeld worden. Verder zal per sessie een belangrijk onderwerp specifiek behandeld worden, hieronder een overzicht:

Sessie 1: Introductie en projectpresentatie
Sessie 2: Sociaal systeem
Sessie 3: Metingen opzetten
Sessie 4: Systeemdynamica
Sessie 5: QRM & Finance
Sessie 6: Supply Chain 1
Sessie 7: Sociaal systeem
Sessie 8: Supply Chain 2
Sessie 9: Voortgang
Sessie 10: QRM game

De onderwerpen die aan de orde komen zijn:

 • Projectdefinitie
 • Sociaal systeem
 • Een Job Mapping uitvoeren
 • FTMS keuzes maken
 • KPI’s bepalen en metingen opzetten
 • Series verkleinen
 • Onderhanden werk reguleren
 • Reservecapaciteit creëren

De focus van de Beta ligt niet direct op het totaal implementeren van QRM maar meer op het toepassen van elementen van QRM, die je vervolgens kunnen helpen bij de implementatie van QRM in je eigen omgeving

Ik doe mee en schrijf me in voor de opleiding QRM Bèta® Specialist!

Praktische informatie

Opdrachten: Alle deelnemers krijgen de opdracht om elementen uit QRM in hun eigen omgeving te implementeren.

 De voortgang en eventuele vragen zullen tijdens de bijeenkomsten besproken en beantwoord worden.

Ondersteuning: Iedere deelnemer kan tijdens de duur van de Beta opleiding gebruik maken van ondersteuning van één van de specialisten van Leanteam tegen een gereduceerd tarief.
Aantoonbare resultaten: De deelnemer dient voor de voltooiing van de Beta opleiding een rapport in te leveren met aantoonbare resultaten.

De deelnemer dient voor de voltooiing van het Beta examen een rapport in te leveren waarin de volgende onderwerpen aan de orde komen:

 • Een Plan om QRM in te voeren in de eigen organisatie
 • Uitgevoerde elementen vanuit het scala van QRM
 • Een reflectie op het gebruik van de elementen van QRM
Groepssamenstelling: Maximaal 10 personen en 2 van één bedrijf

De samenstelling van de groep is zo gekozen dat er een goede mix en balans tussen de deelnemers ontstaat. Hierdoor mogen er per groep niet meer dan 2 mensen van dezelfde organisatie inschrijven.

Om de interactie optimaal te houden is de maximale groepsgrootte ca. 10 personen.

Opbrengsten: De deelnemer is in staat om een QRM implementatie te initiëren en ondersteunen.

Na het doorlopen van dit niveau is de deelnemer voldoende onderlegd om zelfstandig een QRM-project te initiëren en de implementatie uit te voeren. Verder kan hij/zij als projectleider onder begeleiding van een QRM-specialist Gamma meehelpen bij diepgaandere QRM-implementaties. Bovendien is dit de opstap om aan de vervolgopleiding QRM Gamma® Specialist deel te mogen nemen.

Certificering: Bij minimaal 80% aanwezigheid, voldoende uitgevoerde opdrachten en een goed eindrapport

U komt in aanmerking voor certificering:

 • Door het bijwonen van minimaal 80% van de sessies en
 • Door het uitvoeren van de uitgegeven opdrachten en
 • Door een voldoende te halen voor het eindrapport 
Wanneer? Start eind maart 2020
Plaats: De sessies vinden zo veel mogelijk bij de deelnemers plaats.
Duur: ca 3/4 jaar, iedere 3 weken een avondsessie, totaal 10 sessies

Ca. 3/4 jaar

Materiaal: De deelnemer ontvangt alle benodigde middelen hand-outs en documenten die bij een implementatie aan bod komen
De deelnemer ontvangt:

 • Een werkmap;
 • Per sessie sheets die als PDF beschikbaar worden gesteld;
 • Publicaties betreffende QRM;
 • Overige benodigde middelen en documenten bij de implementatie.
Examinering: Dit geschiedt door de beoordeling van een in te leveren rapport

Het rapport moet met een voldoende beoordeeld worden om het certificaat QRM Beta Specialist te ontvangen

Opname in QRM Master Register®: U wordt als QRM Alpha® Specialist opgenomen in het officiële QRM Master Register®

. Dit register ziet toe op de kwaliteit van de opleiding en waarborgt de juistheid van uitgegeven certificaten.

Kosten: € 2.995,- per deelnemer inclusief materialen. € 175,- voor deelname aan examen en uitreiking certificaat. € 100,- voor opname in register.

Voor iedere tweede deelnemer uit dezelfde organisatie wordt een korting verleend van 20% op de inschrijvingskosten.

Select your currency
EUR Euro
USD Amerikaanse dollar (USD)
0

Your Cart