Eric Hengst

Ik ben een enthousiaste gedreven professional op het gebied van procesverbetering. Ik ben altijd bezig met verbeteringen, vernieuwingen of vereenvoudigingen van processen, zowel in mijn werk als in prive. Daarbij schuw ik de confrontatie niet. In mijn ogen moet iedereen altijd kunnen uitleggen, WAAROM hij doet wat hij doet. Dit is namelijk het fundament onder het beheersen van je werkomgeving. En onder de zoektocht naar de meest optimale wijze om processen uit te voeren. Ik heb een behoorlijke scholing achter de rug met een studie aan de T.U. Delft (ir.) en een studie Bedrijfskunde aan Nijenrode (drs.). Zeker in die laatste opleiding is de basis gelegd voor mijn werkgebied, namelijk Operations. Ik heb eerst in diverse bedrijven productie-ervaring opgedaan in verschillende leidinggevende functies, voordat ik in 2008 mijn hart volgde en me begaf op het gebied van het optimaliseren van processen op de werkvloer. En dat start vaak met het faciliteren van mensen. Ik geloof in mensen, en in hun mogelijkheden. En ik geloof ook in de kracht van de medewerker op de werkvloer, die uiteindelijk zorgt voor de toegevoegde waarde in een organisatie. Geef een medewerker de juiste middelen, goede materialen en de juiste informatie, en hij zorgt ervoor, dat het werk kwalitatief goed wordt opgeleverd. Ik wordt geleid door de principes van TOC (Het doel, E. Goldratt), Lean Manufacturing en Quick Response Manufacturing (QRM). Deze hebben gemeen, dat het gaat om FLOW, om het zo snel en soepel mogelijk realiseren van een opdracht van ontvangst tot uitlevering. En dit draait niet om efficiency, maar om effectiviteit van het proces. En niet om kosten, maar om tijd. Doorlooptijd. Met Leanteam heb ik de club mensen gevonden die net zo denken als ik. Al sinds 2006 zijn ze bezig met het uitdragen van de principes van QRM. Ik draag daar sinds 2008 mijn steentje aan bij. Door het doen van implementaties, het geven van trainingen en het ontwikkelen van spellen en materialen. Wij geloven in de mogelijkheden om productiebedrijven in Nederland te houden. Als we ons maar richten op het toevoegen van waarde. En op het flexibel inspelen op de wensen van de klant en de markt. QRM biedt daar het goede antwoord op. Ik voel me lekker bij het delen en verder ontwikkelen van de kennis rondom deze filosofie. Ik kan daar ook heel puur en scherp in zijn. Zeker als het gaat om het toepassen van vaak holle begrippen als ‘Lean’ of ‘Lean Six Sigma’. Bovendien ben ik goed in staat om zaken transparant te maken. En om tot de kern van processen te dringen. Daar blijkt meestal dat het proces in zichzelf heel eenvoudig is, maar dat we het door allerhande drog-redenen heel erg complex maken. Het grootste gevaar is het reageren op incidenten, en die leidend maken. En daar vervolgens een heel systeem omheen bouwen, wat de essentie verbergt. Er zijn een aantal one-liners, die ik tot mijn lijfspreuken gemaakt heb. “Je gaat het pas zien als je het doorhebt” (Johan Cruijff) slaat voor mij op de aha-belevenis die veel mensen hebben als ze QRM gaan werken, en de kracht van een korte doorlooptijd meemaken. “In der Beschränkung zeigt sich der Meister“ heeft betrekking op het tot de kern dringen van processen. Je moet elk proces in één zin kunnen uitleggen. Dan wordt niet alleen duidelijk waar het proces écht om draait, maar wordt het proces en het doel ook erg transparant. “Kwaliteit is datgene wat geleverd wordt als je niet kijkt” (Henry Ford) heeft te maken met vertrouwen in mensen, maar ook in de ingebakken kwaliteit in het proces. Train je mensen in wat ze moeten doen, maak handelingen duidelijk, faciliteer mensen en processen, en ondersteun controlemomenten in het proces. Neem contact met mij op als je vastloopt in je proces. Als de hektiek van alledag je normale bedrijfsvoering overschaduwt. Als de spoedjes je planning bepalen. Maar ook als de organisatie niet meer in beweging te krijgen is omdat ze zuchten onder de werkdruk, en ze terugvallen op hun eigen eiland en hun eigen werk. Weet dan dat je een ‘dwarse denker’ uitnodigt, die de zaken net even anders ziet, en voor je gevoel van de gebaande paden afwijkt. Maar die wel resultaat bereikt als je je ervoor openstelt. “Als je blijft doen wat je altijd gedaan hebt, krijg je wat je altijd gekregen hebt” (Albert Einstein). Als het tijd is voor een andere aanpak, bel je mij.
Select your currency
EUR Euro
0

Your Cart