LEANTEAM | FOUNDERS VAN QRM

Lean versus QRM

Lean versus QRM

Is er een verschil?

Allereerst: Quick Response Manufacturing en Lean Manufacturing sluiten elkaar niet uit. Onze ervaring leert dat ze elkaar versterken. Hoe? Dat leggen we graag uit.

Verschillen versterken elkaar
Quick Response Manufacturing (QRM) beschrijft principes en heeft gereedschappen die nauw verbonden zijn met de Lean-strategie. Hieronder vijf punten die de verschillen duidelijk maken:

  • Lean focust zich op het wegnemen van verspillingen in het doorlopende ritme van lokale productieprocessen;
  • QRM legt de focus op het reduceren van bedrijfsbrede doorlooptijden;
  • Lean richt zich vooral op de productievloer en is geschikt voor producten met een stabiele vraag (d.w.z.: daar waar massaproductie (nog) van toepassing is);
  • QRM richt zich op de gehele organisatie (productievloer maar vooral kantoor) en is met name geschikt voor producten met een variërende vraag en klantordergestuurde productie (d.w.z.: hoge variatie, lage volumes).
  • QRM is meetbaar m.b.v. het QRM getal. Een QRM getal van 200 betekent dat het werk 2x zo snel door de organisatie stroomt

Waar Lean-gereedschappen zich concentreren op de activiteiten waarbij direct betrokken medewerkers met het product bezig is (touch time), legt QRM de focus op de tussenliggende wachttijden.

De combinatie van Lean en QRM werkt dus versterkend.

Lean versus QRM
Select your currency
EUR Euro
0

Your Cart