| LeanTeam | Founders van QRM

QRM Beta ® Specialist - | LeanTeam | Founders van QRM

QRM kennisoverdracht

De wereld verandert in hoog tempo. Pieken en dalen worden heftiger en volgen elkaar steeds sneller op. Dit is een niet te keren proces. Organisaties dienen zich te wapenen door zich te onderscheiden op snelheid en flexibiliteit.

Wij zien een stijgende behoefte aan organisatiedeskundigen die bedrijven kunnen helpen met het organiseren van snelheid en flexibiliteit. LeanTeam is pionier in QRM en heeft hierin uitgebreide ervaring en kennis opgebouwden wij willen die kennis op de juiste manier bij u brengen.

Uitbouwen van QRM kennis in de Benelux.

Na een jarenlange succesvolle samenwerking met Censor Trainingen is gezamenlijk het ‘QRM Management Center’ (QRM MC) opgezet.

Het doel van het QRM MC is simpel: Zorg ervoor dat bedrijven hun eigen QRM specialist in huis hebben. Zij ontwikkelen daarmee hun eigen strategie, zoveel mogelijk onafhankelijk van externe krachten.

Het QRM MC zorgt er voor dat uw mensen opgeleid worden tot gekwalificeerde QRM specialisten (Alpha, Bèta of Gamma).

Gecertificeerd QRM Bèta® Specialist

Na het behalen van de certificering QRM Alpha® Specialist kan men deelnemen aan het volgende niveau: QRM Bèta® Specialist. Focus: het implementeren van QRM in eigen omgeving.

De deelnemer kan aantonen dat hij door het implementeren van QRM een bepaald MCT-getal heeft behaald. Daarnaast dient hij een examen af te leggen waarin de theorie getoetst wordt.

Voor wie?

 • Voor managers die met QRM aan de slag willen gaan;
 • Voor externe consultants en adviseurs;
 • Voor facilitators van QRM projecten.

Deelnamevoorwaarde

Deelnemers moeten gecertificeerd QRM Alpha® Specialist zijn.

Sessie

 • Simulatiegames, in deze sessie leert u omgaan met simulatiegames om de werking van QRM over te kunnen brengen.
 • QRM-plan, in deze sessie leert u een plan op te stellen hoe u QRM gaat implementeren in uw eigen omgeving.
 • Soft skills, in deze sessie wordt het belang van het veranderen van gedrag bij de invoering van QRM toegelicht.
 • Verkoop en productontwikkeling, in deze sessie leert u het belang van verkoop en productontwikkeling binnen QRM en hoe hiermee om te gaan.
 • Supply Chain 1, inkoopplan, leveranciersbeoordeling, vendor rating.
 • Supply Chain 2, onderhandelen, contracten afsluiten.
 • NLP, in deze sessie leert u omgaan met non-verbale communicatie.
 • QRM en Financiën, in deze sessie leert u de kostprijs in de QRM-omgeving vast te stellen en hoe u QRM financieel kunt rapporteren.
 • Soft Skills, in deze sessie wordt het belang van het veranderen van gedrag bij de invoering van QRM toegelicht.
 • Wrap-up en behandelen specifieke onderwerpen naar behoefte.

Inhoud QRM Bèta® Specialist

Deze opleiding bestaat uit 10 sessies. Ongeveer iedere maand zal er een bijeenkomst van 1 dagdeel plaatsvinden voor de soft- en hardskill trainingen.

Tijdens de trainingsessies zal aandacht besteed worden aan de voortgang van de implementatie bij de deelnemers en zullen optredende bottlenecks behandeld worden. Verder zal per sessie een belangrijk onderwerp specifiek behandeld worden, hieronder een overzicht.

QRM Master Program

In het QRM Trainingscentrum wordt u opgeleid door trainers die op topniveau ervaring hebben met QRM implementaties. Specialisten die aan de bakermat stonden van de introductie van QRM in Nederland.

De gehele opleiding bestaat uit drie fases:

• QRM Alpha® Specialist (Wat en waarom QRM ?)
• QRM Bèta® Specialist (Hoe QRM implementeren?QRM Gamma® Specialist (Specialisatie en opleiden derden)

De fases kunnen alleen achtereenvolgens doorlopen worden. Ieder fase wordt afgesloten met een praktijkcase en examen.

Bij goed gevolg wordt de kandidaat gecertificeerd en opgenomen in het QRM Master® register.

Alle deelnemers krijgen de opdracht QRM in hun eigen omgeving te implementeren. De voortgang en eventuele vragen zullen tijdens de bijeenkomsten besproken en beantwoord worden.

Iedere deelnemer heeft recht op 2 bezoeken van een halve dag op eigen locatie waar een ervaren QRM-specialist ondersteuning en begeleiding biedt bij de implementatie van QRM.

De deelnemer dient de volgende resultaten te kunnen aantonen

 • In het primaire proces (productie), door het kritieke pad, een QRM-getal van 250 of;
 • In het secundaire proces (kantoren), door het kritieke pad, een QRM-getal van 200 of;
 • In de Supply Chain, door het kritieke pad, een QRM-getal van 150.

De samenstelling van de groep is zo gekozen dat er een goede mix en balans tussen de deelnemers ontstaat. Hierdoor mogen er per groep niet meer dan 2 mensen van dezelfde organisatie inschrijven.

Om de interactie optimaal te houden is de maximale groepsgrootte ca. 10 personen.

De certificering wordt behaald bij:

 • Deelname aan minimaal 8 sessies;
 • Behalen van één van bovengenoemde QRM-getallen;
 • Het afleggen van het examen met goed gevolg.

Volgende datum wordt gepland.

QRM Trainingscentrum
Waldeck Pyrmontstraat 1-15
5652 AD Eindhoven

Het examen zal bestaan uit een toetsing van de theorie. Iedere deelnemer zal voor het behalen van de certificatie het examen met goed gevolg moeten afleggen.

Na het doorlopen van dit niveau is de deelnemer voldoende onderlegd om zelfstandig een QRM-project te initiëren en de implementatie uit te voeren. Verder kan hij/zij als projectleider onder begeleiding van een QRM-specialist Gamma meehelpen bij diepgaandere QRM-implementaties. Bovendien is dit de opstap om aan de vervolgopleiding QRM Gamma® Specialist deel te mogen nemen.

De deelnemer ontvangt:

 • Een werkmap;
 • Per sessie sheets die als PDF beschikbaar worden gesteld;
 • Publicaties betreffende QRM;
 • Overige benodigde middelen en documenten bij de implementatie.

Ca. 1 jaar

U wordt als QRM Alpha® Specialist opgenomen in het officiële QRM Master Register®. Dit register ziet toe op de kwaliteit van de opleiding en waarborgt de juistheid van uitgegeven certificaten.

€ 3.250,- per deelnemer inclusief materialen en certificaat.
€ 175,- voor deelname aan examen en uitreiking certificaat.
€ 100 voor opname in register.

Schrijf je in voor een van onze opleidingen en word een QRM specialist!

0

Your Cart

Menu