| LeanTeam | Founders van QRM

QRM Bèta® Specialist - | LeanTeam | Founders van QRM

QRM kennisoverdracht

De wereld verandert in hoog tempo. Pieken en dalen worden heftiger en volgen elkaar steeds sneller op. Dit is een niet te keren proces. Organisaties dienen zich te wapenen door zich te onderscheiden op snelheid en flexibiliteit.

Wij zien een stijgende behoefte aan organisatiedeskundigen die bedrijven kunnen helpen met het organiseren van snelheid en flexibiliteit. LeanTeam is pionier in QRM en heeft hierin uitgebreide ervaring en kennis opgebouwden wij willen die kennis op de juiste manier bij u brengen.

Uitbouwen van QRM kennis in de Benelux.

Het QRM Masterprogramma is sinds jaren de standaard als het gaat om het opleiden van mensen op het vlak van Quick Response Manufacturing. Nadat eerst Nederland overtuigd raakte van de kwaliteit van het QRM Masterprogramma, hebben diverse Europese landen het programma inmiddels overgenomen.

Het doel van het QRM Masterprogramma is simpel: Zorg ervoor dat bedrijven hun eigen QRM specialist in huis hebben. Zij ontwikkelen daarmee hun eigen strategie, zoveel mogelijk onafhankelijk van externe krachten.

Het QRM Masterprogramma biedt een heel scala van opleidingen: van het opdoen van de kennis, via het implementeren van QRM tot het specialiseren op een specifiek vlak van QRM. Leanteam zorgt er voor dat uw mensen opgeleid worden tot gekwalificeerde QRM specialisten (Alpha, Bèta of Gamma).

Gecertificeerd QRM Bèta® Specialist

Na het behalen van de certificering QRM Alpha® Specialist kan men deelnemen aan het volgende niveau: QRM Bèta® Specialist. Focus: het implementeren van QRM in eigen omgeving.

De deelnemer kan aantonen dat hij door het implementeren van QRM een bepaald MCT-getal heeft behaald. Daarnaast dient hij een examen af te leggen waarin de theorie getoetst wordt.

Voor wie?

 • Voor managers die met QRM aan de slag willen gaan;
 • Voor externe consultants en adviseurs;
 • Voor facilitators van QRM projecten.

Deelnamevoorwaarde

Deelnemers moeten gecertificeerd QRM Alpha® Specialist zijn.

Onderwerpen

 • Projectdefinitie
 • Sociaal systeem
 • Een Job Mapping uitvoeren
 • FTMS keuzes maken
 • KPI’s bepalen en metingen opzetten
 • Series verkleinen
 • Onderhanden werk reguleren
 • Reservecapaciteit creëren

De focus van de Beta ligt niet direct op het implementeren van QRM, maar meer op het toepassen van elementen van QRM, die je vervolgens kunnen helpen bij de implementatie van QRM in je eigen omgeving

Inhoud QRM Bèta® Specialist

Deze opleiding bestaat uit 10 sessies. Iedere drie weken zal er een bijeenkomst van 1 dagdeel plaatsvinden voor de soft- en hardskill trainingen.

Tijdens de trainingsessies zal aandacht besteed worden aan de voortgang van de implementatie bij de deelnemers en zullen optredende knelpunten behandeld worden. Verder zal per sessie een belangrijk onderwerp specifiek behandeld worden, hieronder een overzicht:
Sessie 1: Introductie en projectpresentatie
Sessie 2: Sociaal systeem
Sessie 3: Metingen opzetten
Sessie 4: Systeemdynamica
Sessie 5: Finance
Sessie 6: Supply Chain 1
Sessie 7: Sociaal systeem
Sessie 8: Supply Chain 2
Sessie 9: Voortgang
Sessie 10: QRM game

QRM Master Program

In het QRM Trainingscentrum wordt u opgeleid door trainers die op topniveau ervaring hebben met QRM implementaties. Specialisten die aan de bakermat stonden van de introductie van QRM in Nederland.

De gehele opleiding bestaat uit drie fases:

• QRM Alpha® Specialist (Wat en waarom QRM ?)
• QRM Bèta® Specialist (Hoe QRM implementeren?QRM Gamma® Specialist (Specialisatie en opleiden derden)

De fases kunnen alleen achtereenvolgens doorlopen worden. Ieder fase wordt afgesloten met een praktijkcase en examen.

Bij goed gevolg wordt de kandidaat gecertificeerd en opgenomen in het QRM Master® register.

Alle deelnemers krijgen de opdracht om elementen uit QRM in hun eigen omgeving te implementeren. De voortgang en eventuele vragen zullen tijdens de bijeenkomsten besproken en beantwoord worden.

Iedere deelnemer kan tijdens de duur van de Beta opleiding gebruik maken van ondersteuning van één van de specialisten van Leanteam tegen een gereduceerd tarief

De deelnemer dient voor de voltooiing van het Beta examen een rapport in te leveren waarin de volgende onderwerpen aan de orde komen:

 • Een Plan om QRM in te voeren in de eigen organisatie
 • Uitgevoerde elementen vanuit het scala van QRM
 • Een reflectie op het gebruik van de elementen van QRM

De samenstelling van de groep is zo gekozen dat er een goede mix en balans tussen de deelnemers ontstaat. Hierdoor mogen er per groep niet meer dan 2 mensen van dezelfde organisatie inschrijven.

Om de interactie optimaal te houden is de maximale groepsgrootte ca. 10 personen.

De certificering wordt behaald bij:

 • Deelname aan minimaal 8 sessies;
 • een voldoende beoordeling van het rapport;

QRM Beta opleiding

Geplande start: januari 2020

De sessies vinden zo veel mogelijk bij de deelnemers plaats

Het examen zal bestaan uit de beoordeling van een in te leveren rapport. Het rapport moet met een voldoende beoordeeld worden om het certificaat QRM Beta Specialist te ontvangen

Na het doorlopen van dit niveau is de deelnemer voldoende onderlegd om zelfstandig een QRM-project te initiëren en de implementatie uit te voeren. Verder kan hij/zij als projectleider onder begeleiding van een QRM-specialist Gamma meehelpen bij diepgaandere QRM-implementaties. Bovendien is dit de opstap om aan de vervolgopleiding QRM Gamma® Specialist deel te mogen nemen.

De deelnemer ontvangt:

 • Een werkmap;
 • Per sessie sheets die als PDF beschikbaar worden gesteld;
 • Publicaties betreffende QRM;
 • Overige benodigde middelen en documenten bij de implementatie.

Ca. 3/4 jaar

U wordt als QRM Alpha® Specialist opgenomen in het officiële QRM Master Register®. Dit register ziet toe op de kwaliteit van de opleiding en waarborgt de juistheid van uitgegeven certificaten.

€ 2.995,- per deelnemer inclusief materialen.
€ 175,- voor deelname aan examen en uitreiking certificaat.
€ 100,- voor opname in register.

Voor iedere tweede deelnemer uit dezelfde organisatie wordt een korting verleend van 20% op de inschrijvingskosten.

Schrijf je in voor een van onze opleidingen en word een QRM specialist!

Select your currency
EUR Euro
0

Your Cart

Menu